(Serbia), Vesna. " Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)