(Serbia), Vesna. " Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 149-159. Web. 23 Apr. 2024