(Serbia), Mаrijаnа. " „Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)