(Serbia), Mаrijаnа. " „Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 125-136. Web. 16 Jun. 2024