(Serbia), M. 2018 Jul 28. „Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2