(Serbia), Srđan. " Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)