(Serbia), Srđan. " Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 99-111. Web. 16 Jun. 2024