(Serbia), S. 2018 Jul 28. Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2