(SERBIA), Annemarie Sorescu-Marinković. Бањаши – измишљање прошлости, стварање идентитета. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 45-59, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/431>.
Датум приступа: 16 june 2024