(Serbia), Jovana. " Нове перспективе у антропологији: научна фантастика и фентази као средства антрополошког промишљања Другог." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 60.1 (2012): 145-148. Web. 22 Apr. 2024