(Serbia), J. 2018 Jul 22. Нове перспективе у антропологији: научна фантастика и фентази као средства антрополошког промишљања Другог. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 60:1