(Serbia), Mirjаnа. " Трудноћа у обичајима Рађевине" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 1 (22 July 2018)