(Serbia), Mirjаnа. " Трудноћа у обичајима Рађевине." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 60.1 (2012): 107-119. Web. 14 Apr. 2024