(Serbia), Ivana, I (Serbia), Branislav. " Лого и семиоза" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 1 (22 July 2018)