(Russian Federation), Svetlаnа Vаsilьevnа, I (Russian Federation), Ekаterinа Nikolаevnа. " Особености концепта слобода у руској рок поезији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 1 (20 July 2022)