(Russian Federation), Svetlаnа Vаsilьevnа, & Ekаterinа Nikolаevnа Čuevа (Russian Federation). " Особености концепта слобода у руској рок поезији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 60.1 (2012): 13-20. Web. 14 Apr. 2024