(Russian Federation), S., & (Russian Federation), E. 2022 Jul 20. Особености концепта слобода у руској рок поезији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 60:1