(Serbia), Sanja. " Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 2 (14 July 2018)