(Serbia), Sanja. " Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 60.2 (2012): 89-105. Web. 23 Apr. 2024