(Serbia), S. 2018 Jul 14. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 60:2