(Serbia), Aleksandra. " Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): n. pag. Web. 17 May. 2022