(Serbia), A. (2018). Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића. Гласник Етнографског института САНУ, 61(1). Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/394