(Serbia), Ivica. " Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): 149-158. Web. 29 May. 2022