(Serbia), Jovana, I (Serbia), Jаdrаnkа. " Сива зона закона и праксе – пример дечјег додатка" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 1 (8 July 2018)