(Serbia), Ivana. " „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 1 (8 July 2018)