(Serbia), Ivana. " „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): 75-89. Web. 23 May. 2022