(Serbia), I. 2018 Jul 8. „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 61:1