(Serbia), Marta. " Стигматизација као последица илегализације одређених облика транснационалног кретања – дехуманизација тзв. илегалних миграната" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 2 (29 June 2018)