(Serbia), Ivica. " Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 2 (29 June 2018)