(Serbia), Petrija, I (Serbia), Ivana. " За сликарским потезом: границе женског тела на Акту (1956/1957) Зоре Петровић" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)