(Serbia), P., & (Serbia), I. 2018 Jun 15. За сликарским потезом: границе женског тела на Акту (1956/1957) Зоре Петровић. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2