(Serbia), Vesna, I (Serbia), Jovana. " „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)