(Serbia), Vesna, & Jovana Diković (Serbia). " „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 62.2 (2014): 141-152. Web. 23 Jul. 2024