(Serbia), V., & (Serbia), J. 2018 Jun 15. „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2