(Serbia), Aleksandar, I (Serbia), Jаdrаnkа. " Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)