(Serbia), Aleksandar, & Jаdrаnkа Đorđević-Crnobrnjа (Serbia). " Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 62.2 (2014): 113-122. Web. 20 Apr. 2024