(Serbia), A., & (Serbia), J. 2018 Jun 15. Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2