(Serbia), Mladena. " Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)