(Serbia), Mladena. " Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 62.2 (2014): 83-96. Web. 20 May. 2024