(Serbia), M. 2018 Jun 15. Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2