(Serbia), Branislav, & Ivana Bašić (Serbia). " Značaj „dvostruke ukorenjenosti“ (Potencijal iseljenika u međunarodnim interakcijama i kreiranju imidža država)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.1 (2015): 177-192. Web. 30 Nov. 2023