(Serbia), B., & (Serbia), I. 2018 Jun 5. Značaj „dvostruke ukorenjenosti“ (Potencijal iseljenika u međunarodnim interakcijama i kreiranju imidža država). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:1