Šijaković (Serbia), . 2018 May 30. Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1