Kostov (FYR Macedonia), Stojanche. " Плесна традиција македонске дијаспоре у Србији (по примерима истраживања етнокoреолога Mихаила Димовског у Глогоњу и Јабуци)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (20 May 2030)