Kostov (FYR Macedonia), Stojanche. " Плесна традиција македонске дијаспоре у Србији (по примерима истраживања етнокoреолога Mихаила Димовског у Глогоњу и Јабуци)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 207-216. Web. 24 May. 2022