Kostov (FYR Macedonia), S. 2030 May 20. Плесна традиција македонске дијаспоре у Србији (по примерима истраживања етнокoреолога Mихаила Димовског у Глогоњу и Јабуци). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1