Samardžić (Serbia), Momir, I Bešlin (Serbia), Milivoj. " Развој сточарске привреде на српском селу у 19. веку" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)