Samardžić (Serbia), M., & Bešlin (Serbia), M. 2018 May 30. Развој сточарске привреде на српском селу у 19. веку. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1