Bašić (Serbia), Ivana, I Uzelac (Serbia), Aleksandar. " Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)