Bašić (Serbia), Ivana, & Aleksandar Uzelac (Serbia). " Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 155-176. Web. 21 Apr. 2024